อนุทิน 142908 - บุษยมาศ

"ปรัชญาชีวิต"

ในชีวิตนี้...ไม่มีอะไรดี ไม่มีอะไรเสีย...มีดี ก็ย่อมมีเสีย...มีเสียก็ย่อมมีดี...ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน...ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน...ฯลฯ (แง่คิดของปรัชญาชีวิตคร่าาา...)

เขียน 14 Oct 2015 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)