อนุทิน 142876 - บุษยมาศ

"การมีความรู้"

การที่แต่ละคนได้ศึกษาหาความรู้จนจบการศึกษาในแต่ละระดับนั้น...หาได้มีความรู้เท่าเทียมกันไม่...ขึ้นอยู่กับที่แต่ละคนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ...เปิดใจยอมรับการเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ เพราะความรู้จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเหตุการณ์

เขียน 12 Oct 2015 @ 12:52 ()


ความเห็น (0)