อนุทิน 142872 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"สะพานและสังขาร"

สะพานและสังขาร

ทำหน้าที่เหมือนกัน

คือใช้เป็นแค่ "ทางผ่าน"

แต่เส้นทางเดินต่อไป

จะไปในทิศทางใด...ขึ้นอยู่

กับการกระทำของเราใน "ปัจจุบัน"

และสิ่งที่สำคัญ นั่นคือ "เสบียงบุญ"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)