อนุทิน #142872

"สะพานและสังขาร"

สะพานและสังขาร

ทำหน้าที่เหมือนกัน

คือใช้เป็นแค่ "ทางผ่าน"

แต่เส้นทางเดินต่อไป

จะไปในทิศทางใด...ขึ้นอยู่

กับการกระทำของเราใน "ปัจจุบัน"

และสิ่งที่สำคัญ นั่นคือ "เสบียงบุญ"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)