อนุทิน #142837

"หัวโขน"

ยามมีหัวโขน...ควรเรียนรู้ "สัจธรรม" ชีวิต...ให้มาก ๆ ยามถอดหัวโขน...จะได้รู้ถึง...ความจริงของชีวิต

เขียน:

ความเห็น (0)