อนุทิน 142837 - บุษยมาศ

"หัวโขน"

ยามมีหัวโขน...ควรเรียนรู้ "สัจธรรม" ชีวิต...ให้มาก ๆ ยามถอดหัวโขน...จะได้รู้ถึง...ความจริงของชีวิต

เขียน 09 Oct 2015 @ 16:20 ()


ความเห็น (0)