อนุทิน 142831 - บุษยมาศ

"การเป็นผู้บริหาร - ผู้นำ"

หลักใหญ่ ๆ ของการเป็นผู้บริหาร - ผู้นำ ควรมี นั่นคือ..."หลักคุณธรรม" โดยมีธรรมอยู่ในหลักการของการทำงาน...มีเมตตา มีความกรุณาปรานี...ดูความดี - ไม่ดี...ความรับผิดชอบ ความบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชา มาก - น้อย เพียงใด...สิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน...ให้สังเกตดูว่า...ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดการพัฒนาตนเอง ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่...ไม่มีก็บอก ก็เติม เสริมให้เต็ม...การเป็นผู้บริหาร - ผู้นำ นั้นไม่ยากและก็ไม่ง่าย...สิ่งสำคัญ คือ การ มีจิตสำนึกถึง...การมีคุณธรรม...อยู่ในตัวเสมอ หากได้ขึ้นมาเป็น

เขียน 09 Oct 2015 @ 12:34 ()


ความเห็น (0)