อนุทิน 142771 - prayat duangmala

  ติดต่อ

เช้าวันอังคาร..หยิบหนังสือหมอชาวบ้านขึ้นมาอ่าน เป็นช่วงที่ทำคะแนนให้เด็ก ว่ามีประโยชน์กับกัลยาณมิตรบ้าง..

รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนไว้

พริกแกง ตำรับไทย ต้านภัยมะเร็ง คุณสมบัติที่ดีอาหารไทยคือ ไขมันต่ำ มีเครื่องเทศสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ซึ่งเป็นตัวจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น

องค์การอนามัยโลก มีการรณรงค์ว่า ถ้าอยากมีสุขภาพดี แต่ละวันควรกินผักผลไม้ให้ได้ปริมาณอย่างน้อย ๔๐๐ กรัม หรือประมาณ ๔ ขีด คือต้องสมดุลทั้งผักและผลไม้

  เขียน:  

ความเห็น (0)