อนุทิน 142720 - บุษยมาศ

"นาย...แน่มาก"

เมื่อ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘...อาจารย์ภัคร...ได้ขอทุนวิจัยจาก วช. สาขาปรัชญา

โดยมีคณะกรรมการที่เป็นศาสตราจารย์ ดร. และท่านคุณหญิง รศ. ดร.

ท่านแนะนำให้ทำงานวิจัยของท้องถิ่นที่จังหวัดพิษณุโลก...เพราะมีคนทำน้อยมาก...

นู๋ได้เทคนิคการแนะนำจากท่านมา...แม่บุษ...ถือว่า "นาย...แน่มาก" นะคร้าาา...

อาจารย์ภัคร...

เขียน 02 Oct 2015 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)