อนุทิน 1427 - เพื่อนร่วมทาง

  • ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ... ยังไงก็เป็นการรักษาทางการแพทย์
  • อะไรจะเป็นตัวตัดสิน ว่า เรื่องใดเป็นการส่งเสริม เรื่องใดป้องกัน เรื่องใดรักษา เรื่องใดฟื้นฟู ???
  • ยังไม่เข้าใจ
  • เพราะว่า เรื่องขูดหินปูน ให้กับผู้สูงอายุเรา ยังจะต้องออกจากชุดสิทธิประโยชน์เลย เพราะเขาบอกว่า เป็นการรักษา ???
เขียน 22 Apr 2008 @ 06:49 ()


ความเห็น (0)