อนุทิน 142510 - บุษยมาศ

"มนุษย์ที่ดี"

การเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์...ใคร ๆ ก็เป็นได้

แต่การเป็นมนุษย์ที่ดีนั้น ต้อง...คิดงาม...วาจางาม...กายงาม

เพราะสิ่งเหล่านี้...เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดี...

เขียน 19 Sep 2015 @ 13:12 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ