อนุทิน 142510 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"มนุษย์ที่ดี"

การเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์...ใคร ๆ ก็เป็นได้

แต่การเป็นมนุษย์ที่ดีนั้น ต้อง...คิดงาม...วาจางาม...กายงาม

เพราะสิ่งเหล่านี้...เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดี...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ