อนุทิน 142483 - บุษยมาศ

"เราทำได้"

เมื่อเราทำบางสิ่งได้ด้วยตัวของเราเอง...เราจะมองเห็นถึงสิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้ทำเช่นตัวเรา...เพราะเราจะเห็นถึงความแตกต่างของการกระทำ...

เขียน 18 Sep 2015 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)