อนุทิน 142475 - บุษยมาศ

"๔%"

สำนักงบประมาณอนุมัติ ๔% ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วค่ะ...เป็นเวลา ๑๐ เดือน (ย้อนหลัง)

เขียน 17 Sep 2015 @ 12:49 () แก้ไข 17 Sep 2015 @ 13:20, ()


ความเห็น (0)