อนุทิน #142475

"๔%"

สำนักงบประมาณอนุมัติ ๔% ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วค่ะ...เป็นเวลา ๑๐ เดือน (ย้อนหลัง)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)