อนุทิน 142456 - prayat duangmala

ครูแดร์สอนเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้ ครบเวลาตลอดที่มอบหมายมาเรื่องยาเสพิด ต้องขอบคุณยิ่ง จะทำให้เด็กกลัวยาเสะติดและมีจิตสำนึกกับการไม่มั่วสุมยาต่อไป

เขียน 16 Sep 2015 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)