อนุทิน 142447 - บุษยมาศ

"การจัดระบบงานบุคคลภายในกอง"

เตรียมการ...จัดโครงการ "ให้เจ้าหน้าที่ภายในกอง...เรียนรู้เกี่ยวกับงานบุคคล"...ว่าภาระกิจของกองบริหารงานบุคคล มีอะไรบ้าง? ให้รู้ในเชิงลึก...ไม่ใช่ฉันซึ่งเป็นผู้อำนวยการกอง...ต้องทราบอยู่คนเดียว...ฉันกำลังขยายผลให้ทุก ๆ คน ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการจัด KM เรื่อง การบริหารงานบุคคล...ไม่มีผู้อำนวยการกองแล้ว...พวกคุณก็ต้องสานงานของภาครัฐต่อจากฉัน...นี่คือ...การสอนงานที่ฉันต้องบอกให้พวกเขาได้เข้าใจ...ในอนาคต พวกเขาจะเป็นหลักและทำงานให้กับมหาวิทยาลัย คอยสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้กับสายวิชาการ...

เขียน 15 Sep 2015 @ 12:27 () แก้ไข 15 Sep 2015 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)