อนุทิน 142427 - บุษยมาศ

"การแบ่งปันความรู้"

นับจากได้แบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับการรู้ ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติ ฯลฯ นำไปแบ่งปันให้กับผู้ขอให้ไปเป็นวิทยากรต่าง ๆ...ทำให้ความรู้ในตัวของฉันแตกยอด เกิดองค์ความรู้ขึ้นใหม่...ของแบบนี้ บอกใคร เขาจะเชื่อหรือไม่...แต่สำหรับฉัน ๆ เชื่อ เพราะปัจจุบันกำลังเกิดองค์ความรู้ใหม่ในตัวของฉันเอง

เขียน 14 Sep 2015 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)