อนุทิน 142321 - บุษยมาศ

"วันหยุด"

วันนี้เป็นวันหยุด...แต่ฉันไม่เคยหยุด...บ่ายนี้ (๕ กันยายน ๒๕๕๘) เข้าเป็นคณะกรรมการประชุมเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ จำนวน ๖ ราย...สิ่งที่ได้ทำ คือ การได้พัฒนาคนของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ สร้างขวัญ กำลังใจในการทำงานของบุคลากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น...

เสร็จแล้ว เตรียมทำ Power Point เพื่อเป็นวิทยากรให้กับบุคลากร (ข้าราชการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เขียน 05 Sep 2015 @ 15:09 () แก้ไข 05 Sep 2015 @ 15:12, ()


ความเห็น (0)