อนุทิน 142313 - บุษยมาศ

"มนุษย์"

ในชีวิตจริงของมนุษย์...ประกอบด้วย ๒ สิ่ง คือ การดำเนินชีวิตและการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต หากมนุษย์ทุกคนมี ๒ สิ่งและปฏิบัติได้ตามคำสอน...จะทำให้เกิดคุณภาพทางด้านทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น...สำหรับการเรียนรู้จะอยู่ในส่วนของการดำเนินชีวิต...

เขียน 05 Sep 2015 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)