อนุทิน #142304

  ติดต่อ

ลัทธิฟาสซิสม์

ลัทธินี้เป็นระบอบเผด็จการในบรรดาระบบเศรษฐกิจ ลัทธินี้จะเอาวัวทั้งหมดของคุณ โดยไม่มีเหตุผลอันใด ต่อมาลัทธินี้จะขายนมวัวให้กับคุณ ในสังคมแบบฟาสซิสม์ เธอจะต้องทำให้แน่ใจว่าวัวของเธอต้องถูกซ่อนอย่างถึงที่สุดจากรัฐ

ภาพฟาสซิสม์

เธอมีวัว 2 ตัว รัฐจะเอาวัวทั้งสองตัวของเธอไป และขายน้ำนมให้แก่เธอ

จาก The world economy explained with just two cows

  เขียน:  

ความเห็น (0)