อนุทิน 142304 - ต้นโมกข์

ลัทธิฟาสซิสม์

ลัทธินี้เป็นระบอบเผด็จการในบรรดาระบบเศรษฐกิจ ลัทธินี้จะเอาวัวทั้งหมดของคุณ โดยไม่มีเหตุผลอันใด ต่อมาลัทธินี้จะขายนมวัวให้กับคุณ ในสังคมแบบฟาสซิสม์ เธอจะต้องทำให้แน่ใจว่าวัวของเธอต้องถูกซ่อนอย่างถึงที่สุดจากรัฐ

ภาพฟาสซิสม์

เธอมีวัว 2 ตัว รัฐจะเอาวัวทั้งสองตัวของเธอไป และขายน้ำนมให้แก่เธอ

จาก The world economy explained with just two cows

เขียน 04 Sep 2015 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)