อนุทิน 142266 - ต้นโมกข์

สังคมนิยม

สังคมนิยมจะเน้นการแบ่งปัน และการจัดการแบบสหกรณ์ ถ้าเธอมีวัว 2 ตัว เธอจะต้องให้วัวหนึ่งตัวไปกับเพื่อนบ้าน เมื่อเพื่อนบ้านมีวัว 2 ตัวแล้ว เธอก็จะมีความสุข

จาก The world economy explained with just two cows

เขียน 03 Sep 2015 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)