อนุทิน 142253 - ต้นโมกข์

17. The Piano (ต่อ)

ในขณะที่หนังเล่ามุมมองแบบผู้หญิงผ่านตัวของ Ada ซึ่งพยายามจะต่อต้านการกดขี่อยู่ตลอด และตัวกล้องยังได้สร้างมุมมองแบบผู้หญิงที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วย หนึ่งในมุมมองแบบผู้หญิงก็คือ การทำลายการจ้องมองแบบผู้ชาย กล้องพยายามเลียนแบบมุมมองแบบผู้ชาย โดยผ่านตัวหมาย (signifier) แต่แทนที่ตัวกล้องจะหยุดอยู่แค่มุมมองแบบผู้ชาย แต่กล้องกับแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่อยู่ภายใน ถึงมุมมองการจ้องแบบผู้ชาย เช่น เมื่อ Stewart กับ Ada กำลังจะถ่ายรูปแต่งงาน Stewart มองไปยัง Ada โดยผ่านมุมมองของกล้อง แต่ Campion ไม่ได้ใช้หนังแบบฮอลีวู้ด ที่ฉายให้เห็นถึงมุมมองของ Stewart แต่เขาพยายามจะตรวจสอบ Ada ในระยะที่ไกล ยิ่งไปกว่านั้น Stewart ยังมอง Ada ด้วยสายตาแห่งพ่อค้า และนัยน์ตาของการเป็นเจ้าของ แต่ Ada ก็ต้านสิ่งนั้น

เขียน 02 Sep 2015 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)