อนุทิน 142236 - คุณมะเดื่อ

วันนี้ ๑ กันยายน ๕๘ คุณมะเดื่อได้กลับมาอบรม iToune Uุ

ณ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ. ๔ อีกครั้ง

เป็นการติดตามงานที่อบรมไปแล้วเมือ่ครั้งแล้ว

วันนี้ผู้เข้าอบรมจากจำนวนเดิม ๒๕ คน เหลือสิบกว่าคน

เพราะติดภารกิจ ขณะนี้ท่าน รองเลขา ฯ สพฐ. อนุสรณ์ ฟูเจริญ

มาพูดคุยทักทายพวกเรา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ที่จะเน้น " การศึกษาสร้างอาชีพ" ในโอกาสต่อไป

ท่านได้พูดถึง การจัดการศึกษายุคก่อนที่เด็กชายเรียนวิชาช่าง

เด็กหญิง เรียนงานบ้าน งานประดิษฐ์ ที่จะต้องนำมาพูดถึงกันใหม่

ซึ่งเกียวพันกับการลดเวลาเรียน และนำไปบูรณาการกับ กอท.

ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาขึ้นไป....เรียกว่า ย้อนอดีตน่ะแหละ

เด็กคงไม่มีปัญหา....แต่ครู...รุ่นคุณมะเดื่อคงไม่มีปัญหา

แต่ครูรุ่น " สังคมก้มหน้า" คงหนักหน่อยนะ


เขียน 01 Sep 2015 @ 10:02 () แก้ไข 02 Sep 2015 @ 23:53, ()


ความเห็น (0)