อนุทิน 142185 - บุษยมาศ

"การเปลี่ยนแปลง"

ความจริง...การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นกับตัวของเราตลอดเวลา เพียงแต่เราไม่ค่อยนึกถึง...แต่ถ้าเรานึกถึงและเห็นถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลง...จงยอมรับมันและเตรียมรับมือกับสิ่งนั้น ก็จะทำให้ใจเราเกิดสุข ไม่ทุกข์...เปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามากระทบกับชีวิตของเราเองได้...กระทำแบบนี้เรื่อย ๆ จะทำให้เราเป็นคนที่พร้อมและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและจะไม่ทุกข์ใจ...

เขียน 28 Aug 2015 @ 10:20 ()


ความเห็น (0)