อนุทิน 142183 - บุษยมาศ

"ข้อคิด"

เวลาฉันได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ...ฉันมักจะได้ข้อคิดเห็นจากท่านนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่ของฉันเองอยู่เสมอ...เพราะฉันคิดอยู่เสมอว่า..."ผู้อาวุโสกว่า ย่อมมีประสบการณ์ ความรู้เหนือกว่าตัวของฉันเอง"...เลือกนำสิ่งที่ดี ๆ มาปรับใช้กับชีวิตและการทำงานของฉันเอง...เป็นการเปิดใจยอมรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตของฉันเอง...บางท่านอายุประมาณ ๘๔ ปี แต่ท่านยังดูสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง...เยี่ยมมาก ๆ ค่ะ

เขียน 28 Aug 2015 @ 10:15 () แก้ไข 28 Aug 2015 @ 10:17, ()


ความเห็น (0)