อนุทิน 142152 - บุษยมาศ

"ภาระงานประจำ"

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันนี้เตรียมจัดทำคู่มือการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของ มรภ.พิบูลสงคราม...ปัญหาของการทำ คือ ต้องตรวจสอบระเบียบในแต่ละเรื่องที่บุคลากรควรทราบสิ่งใดก่อนบ้าง? และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาเอกสารมาเพื่อเข้ารูปเล่ม...ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลในลำดับแรก...

เขียน 25 Aug 2015 @ 16:39 () แก้ไข 25 Aug 2015 @ 16:41, ()


ความเห็น (0)