อนุทิน 142152 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ภาระงานประจำ"

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันนี้เตรียมจัดทำคู่มือการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของ มรภ.พิบูลสงคราม...ปัญหาของการทำ คือ ต้องตรวจสอบระเบียบในแต่ละเรื่องที่บุคลากรควรทราบสิ่งใดก่อนบ้าง? และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาเอกสารมาเพื่อเข้ารูปเล่ม...ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลในลำดับแรก...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)