อนุทิน 141942 - บุษยมาศ

"เข้าใจ...ชีวิต"

คนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์...ขอเพียงเราเข้าใจ...ชีวิต

ยอมรับความจริง...ไม่ใส่ใจคำพูดของผู้อื่น...เชื่อมั่นใน

ความดี...มีจิตใจดี เท่านี้ก็พอแล้ว...สำหรับการได้อยู่

บนโลกมนุษย์...

เขียน 10 Aug 2015 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)