อนุทิน 141858 - บุษยมาศ

"ผลงานของตนเอง"

เมื่อวานใกล้งานเลิก...ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม. ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการให้บริการ...งานนี้ ใช้ประสบการณ์ตรงที่ได้ปฏิบัติงานราชการมาช่วยในการบรรยาย...เตรียมตัวร่อนลงสู่ กทม.อีกครั้ง ช่วงกันยายน ๒๕๕๘

เขียน 05 Aug 2015 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)