อนุทิน 141776 - ต้นโมกข์

1. ผมอ่านบทความเรื่อง มรณกรรมของผู้แต่ง หรือ the death of the author แล้ว พบว่า ผมไม่สามารถทำความเข้าใจได้ทั้งหมด เนื่องจากผมไม่เก่งวรรณคดีฝรั่งเศส แต่สามารถจับใจความได้ในบางส่วน จึงอยากจะนำเสนอผู้ที่สนใจทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมบ้าง เพื่อความงอกงามของทั้งผู้เขียนและผู้อ่านโดยรวมครับ

เขียน 31 Jul 2015 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)