อนุทิน 141764 - prayat duangmala

วันนี้เริ่มต้น เช้าซื้อผลไม้ไหว้วันสำคัญ กราบพระสวดมนต์ และตั้งเป้าหมายว่า...พรรษานี้จะรักษาปณิธานในการทำความดีมากขึ้น..รักษาศีล ๕ ให้ครบตลอดพรรษา .

เขียน 30 Jul 2015 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)