อนุทิน 141603 - บุษยมาศ

"ฝึกจิต"

ฝึกจิต...ไม่ให้เป็นคน...ยึดมั่น...ถือมั่น บ่อย ๆ

เรียนรู้...มนุษย์ไปเรื่อย ๆ...สุดท้าย...ใจของเราจะนิ่ง

และเข้มแข็งมากขึ้นเอง...เรียกว่า "จิต" มีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้น

เขียน 15 Jul 2015 @ 13:02 ()


ความเห็น (0)