อนุทิน 141597 - บุษยมาศ

"ปล่อยวาง"

ใจที่ไม่เคยลดทิฐิ...ยึดไว้มันก็หนัก

ความคิดที่ยังคั่งค้าง...ฝังไว้มันก็เหนื่อย

มือที่ไม่เคยคลาย...กำไว้มันก็เมื่อย

ถือไว้...แบกไว้...ไปเรื่อย ๆ ...ก็ทุกข์ต่อไป

เขียน 15 Jul 2015 @ 10:58 ()


ความเห็น (0)