อนุทิน 141563 - บุษยมาศ

"เสมอต้น - เสมอปลาย"

อาจารย์ภัคร...ถูกอาจารย์รุ่นพ่อ - แม่ ชมในความเด็กที่มี

สัมมาคารวะ...ความอ่อนน้อมถ่อมตน...การรู้จักกาลเทศะ

มีเหตุ มีผล...กล้าแสดงออก...มีความจริงใจ...

การเข้าใจช่วงวัยของ Gen ต่าง ๆ...โดยถูกออกปากว่า

"พ่อ - แม่ สอนมาดี"...แม่ว่า...แค่ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่ง

นั้นอยู่ในตัวของลูกเองมากกว่า...แต่ที่แน่ ๆ แม่ว่า...

ลูกต้องทำตัวเสมอต้น - เสมอปลายด้วยนะคร้าาาา...

เขียน 13 Jul 2015 @ 12:29 () แก้ไข 13 Jul 2015 @ 12:30, ()


ความเห็น (0)