อนุทิน #141527

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นวันที่สอง..ได้อะไรหลายอย่างจากผู้ปกครองนักเรียน

ข้อมูลที่เราดูจากนักเรียนไม่ตรงกับสิ่งที่ไปพบด้วยตนเอง..คิดว่านักเรียนเรียบร้อย..แต่พอสอบถามกับตรงข้าม

เขียน:

ความเห็น (0)