อนุทิน #141510

เย็นนี้นัดเด็กว่าครูจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสอบถามผู้ปกครองถึงการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ และการเรียน

เขียน:

ความเห็น (0)