อนุทิน 141363 - บุษยมาศ

"สัจธรรม"

มีเกิดขึ้น...มีตั้งอยู่...มีดับไป...

เขียน 27 Jun 2015 @ 14:58 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุก ๆ ท่านค่ะ