อนุทิน #141363

"สัจธรรม"

มีเกิดขึ้น...มีตั้งอยู่...มีดับไป...

เขียน:

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุก ๆ ท่านค่ะ