อนุทิน 141363 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"สัจธรรม"

มีเกิดขึ้น...มีตั้งอยู่...มีดับไป...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุก ๆ ท่านค่ะ