อนุทิน #141347

"มารยาททางสังคม"

มารยาททางสังคม...เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้...

และนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน...

โดยเฉพาะการทำงานร่วมกัน...

เขียน:

ความเห็น (0)