อนุทิน 141347 - บุษยมาศ

"มารยาททางสังคม"

มารยาททางสังคม...เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้...

และนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน...

โดยเฉพาะการทำงานร่วมกัน...

เขียน 26 Jun 2015 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)