อนุทิน 141302 - บุษยมาศ

"ใจเรา"

ใครจะหยั่งรู้...ได้เท่ากับ "ใจของเราเอง"

ฝึกเพียงแค่..."ให้คิด พูด ทำ...แต่สิ่งดี ๆ เท่านั้นพอ"

เขียน 23 Jun 2015 @ 09:43 () แก้ไข 23 Jun 2015 @ 09:50, ()


ความเห็น (0)