อนุทิน #141302

"ใจเรา"

ใครจะหยั่งรู้...ได้เท่ากับ "ใจของเราเอง"

ฝึกเพียงแค่..."ให้คิด พูด ทำ...แต่สิ่งดี ๆ เท่านั้นพอ"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)