อนุทิน 141301 - ปัญญาชน ชายขอบ

ลูกผู้ชายอุกสามศอก ถ้ายังก้าวข้ามสะโพกสองก้อนของผู้หญิงไม่ได้
ก็ยังมืดมนอยู่ในวัฏสงสาร ยังมองหาแสงสว่างไม่พบ
เฉกเช่น จอมยุทธยังหาทางออกจากด่านค่ายมนุษย์ทองคำ
จากวัดเส้าลิงไม่ได้ฉันนั้น

เขียน 22 Jun 2015 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)