อนุทิน 14122 - kmsabai

kmsabai

เอาเรื่องใหม่ คือแบบบันทึกผู้ป่วยความดัน เบาหวานมาตรฐาน  และแบบประเมินความสมบูรณ์ของสปสช

น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนางาน PCU ต่อไป

เขียน 03 Jul 2008 @ 20:30 ()


ความเห็น (0)