อนุทิน 141214 - บุษยมาศ

"เตรียมตัวเข้าสู่...โหมดวิชาการ"

นับจากตัวเอง "ลั้นลา" มานาน...ณ บัดนี้ ขอเข้าสู่โหมดของวิชาการบ้างแล้ว...เตรียมเขียนบทความวิชาการ + การทำงานวิจัย + การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน + การสังเคราะห์งาน + การวิเคราะห์งาน...(งานบริหารงานบุคคล)...

เขียน 17 Jun 2015 @ 12:39 () แก้ไข 17 Jun 2015 @ 12:40, ()


ความเห็น (0)