อนุทิน 141185 - ปัญญาชน ชายขอบ

ถ้าเราจะมองความผิดของผู้อื่นและวิจารณ์ผู้อื่นตลอดเวลา
เราก็คงจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะให้ความเมตตาต่อเขา
ถ้าเรามองผู้อื่นไม่ดีอยู่ตลอดเวลา
เราก็จะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะสนิทสนมกับเขาได้

ถ้าเราจะเห็นความผิดและวิจารย์เพื่อนมนุษย์ของเราอยู่ตลอดเวลา
เราก็จะไม่มีเวลาพอที่จะส่งความเมตตากรุณาต่อเขา
ถ้าเราจะเห็นความไม่สมบูรณ์และสิ่งไม่ดีของเพื่อนมนุษย์อยู่ตลอดเวลา
เราก็จะไม่มีพื้นที่พอที่จะเป็นมิตรกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้

เขียน 16 Jun 2015 @ 10:43 () แก้ไข 18 Jun 2015 @ 12:01, ()


ความเห็น (0)