อนุทิน 141185 - ปัญญาชน ชายขอบ

  ติดต่อ

ถ้าเราจะมองความผิดของผู้อื่นและวิจารณ์ผู้อื่นตลอดเวลา
เราก็คงจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะให้ความเมตตาต่อเขา
ถ้าเรามองผู้อื่นไม่ดีอยู่ตลอดเวลา
เราก็จะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะสนิทสนมกับเขาได้

ถ้าเราจะเห็นความผิดและวิจารย์เพื่อนมนุษย์ของเราอยู่ตลอดเวลา
เราก็จะไม่มีเวลาพอที่จะส่งความเมตตากรุณาต่อเขา
ถ้าเราจะเห็นความไม่สมบูรณ์และสิ่งไม่ดีของเพื่อนมนุษย์อยู่ตลอดเวลา
เราก็จะไม่มีพื้นที่พอที่จะเป็นมิตรกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)