อนุทิน 141080 - บุษยมาศ

"หัวโขน"

หัวโขน...อยู่บนหัว อาจหลงตัวว่า "ยิ่งใหญ่"

หากวางอย่างจริงใจ...คนจะไหว้ด้วยใจจริง...

ฉันชอบนำมาใช้เพื่อเตือน "สติ" ตัวของฉันเอง...

เพราะในคำเหล่านี้...มีหลักธรรมะสอดแทรกให้เห็น

ถึงความเป็นจริงของการดำเนินชีวิต...

เขียน 08 Jun 2015 @ 12:38 ()


ความเห็น (0)