อนุทิน 141038 - บุษยมาศ

"แปลกใจ"

ทำไม? การศึกษาเมืองไทย จึงต้องเอาระบบการแข่งขันการสอบมาเป็นตัววัด "ความเก่ง" มากกว่า "ความเป็นคนดี" แต่พอเวลาทำงาน กลับต้องการคนในองค์กรให้เป็นคนดี...คนเก่งก็ใช่ว่าจะดี...คนดีก็ใช่ว่าจะเก่ง...

เขียน 05 Jun 2015 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)