อนุทิน 14098 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เตรียมตัวการเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อประชุมที่ สสส. เลยต้องจัดการงานที่ค้างๆ ไว้หลายอย่างเสียก่อน

เขียน 03 Jul 2008 @ 15:30 ()


ความเห็น (0)