อนุทิน #140874

"การเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลงานวิชาการ ฯ"

๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เดินทางสู่ กทม. เพื่อเข้าร่วมประชุมการพิจารณาผลงานวิชาการ ฯ ณ มรภ.สวนดุสิต

เขียน:

ความเห็น (0)