อนุทิน 140874 - บุษยมาศ

"การเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลงานวิชาการ ฯ"

๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เดินทางสู่ กทม. เพื่อเข้าร่วมประชุมการพิจารณาผลงานวิชาการ ฯ ณ มรภ.สวนดุสิต

เขียน 17 May 2015 @ 16:06 ()


ความเห็น (0)