อนุทิน 140834 - for far

for far

พุทธบริษัททั้ง ๔ คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

ทำการสักการบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนเป็นต้น

หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่

ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม

ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการบูชาเราด้วยบูชาอันยอดเยี่ยม

แม้กาลเวลาผ่านไป แต่ธรรมะของพระองค์ไซร้ไม่เปลี่ยนแปลง


เขียน 14 May 2015 @ 00:01 ()


ความเห็น (3)

สาธุ !!!

for far
เขียนเมื่อ 

อนุโมทธนาบุญนะค่ะ