อนุทิน 140834 - for far

for far
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธบริษัททั้ง ๔ คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

ทำการสักการบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนเป็นต้น

หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่

ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม

ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการบูชาเราด้วยบูชาอันยอดเยี่ยม

แม้กาลเวลาผ่านไป แต่ธรรมะของพระองค์ไซร้ไม่เปลี่ยนแปลง


เขียน 14 May 2015 @ 00:01 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สาธุ !!!

สาธุ.

เขียนเมื่อ 

อนุโมทธนาบุญนะค่ะ