อนุทิน #140834

พุทธบริษัททั้ง ๔ คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

ทำการสักการบูชาเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนเป็นต้น

หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่

ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม

ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการบูชาเราด้วยบูชาอันยอดเยี่ยม

แม้กาลเวลาผ่านไป แต่ธรรมะของพระองค์ไซร้ไม่เปลี่ยนแปลง


เขียน:

ความเห็น (3)

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ | ขอบคุณเมื่อ

สาธุ !!!

อนุโมทธนาบุญนะค่ะ