อนุทิน 140814 - ปัญญาชน ชายขอบ

  ติดต่อ

ชนชั้นล่าง แสวงหา ค่าตอบแทน

ชนชั้นกลาง แสวงหา โอกาศ

ชนชั้นไหน แสวงหาทั้งค่าตอบแทนและโอกาศพร้อมกัน

สังคมนั้นมีความขัดแย้งสูง

  เขียน:  

ความเห็น (0)