อนุทิน 140814 - ปัญญาชน ชายขอบ

ชนชั้นล่าง แสวงหา ค่าตอบแทน

ชนชั้นกลาง แสวงหา โอกาศ

ชนชั้นไหน แสวงหาทั้งค่าตอบแทนและโอกาศพร้อมกัน

สังคมนั้นมีความขัดแย้งสูง

เขียน 12 May 2015 @ 06:42 ()


ความเห็น (0)