อนุทิน 140802 - บุษยมาศ

"ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ"

เวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม

ณ ห้องประชุม ๓๐๘ อาคารทีปวิชญ์ มรภ.พิบูลสงคราม

เขียน 11 May 2015 @ 09:55 () แก้ไข 11 May 2015 @ 09:55, ()


ความเห็น (0)