อนุทิน 140802 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ"

เวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม

ณ ห้องประชุม ๓๐๘ อาคารทีปวิชญ์ มรภ.พิบูลสงคราม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)