อนุทิน #140802

"ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ"

เวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม

ณ ห้องประชุม ๓๐๘ อาคารทีปวิชญ์ มรภ.พิบูลสงคราม

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)