อนุทิน 140799 - บุษยมาศ

"สุข - ทุกข์"

สุข - ทุกข์ อยู่ที่ใจ...ฝึกจิตให้เข้มแข็ง...เราก็จะสามารถผ่านพ้นสิ่งต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

เขียน 11 May 2015 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)