อนุทิน 140699 - บุญญฤทธิ์ ผอนวล

วัตถุนิยมเป็นเรื่อง ความเข้มแข็งของจิตใจ ผู้ใดจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมจำนนต่อกิเลส(กิเลสในที่นี้หมายถึง บ้านหรู รถสวย สิ่งยั่วยุต่างๆในโลกวัตถุ)ย่อมเป็นผู้ชนะต่อตนเองและผู้อื่น
ก่อนหน้านี้ผู้พ่ายแพ้ต่อกิเลส ต่อผู้ชนะกิเลสจะเป็น 80/20 เราจึงพบเหเห็นคนรวยมั่งมี 20% คนยากจน 80% หลังจากนั้นคนมั่งมีใน 20% นั้น เมื่อมีทรัพย์สินมากเข้า เริ่มพ่ายแพ้ต่อกิเลส จึงเริ่มใช้ความได้เปรียบของตนเอาเปรียบผู้อื่น กฎ 80/20 จึงไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกวันนี้เหลือประมาณ 98/2 เท่านั้น

แล้วเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อผู้มีความได้เปรียบมากกว่ามาเอาเปรียบ?

1. อย่างแรกต้องชนะใจตนเองให้ได้ พอชนะใจตนไม่หลงในวัตถุ ไม่หลงในกิเลส ก็จะมีทรัพย์เหลือมากขึ้น ไม่ลำบาก
2. มองหาแต่ข้อดีของทุกอย่าง เมื่อมองหาแต่ข้อดีก็จะเจอสิ่งดีๆ สิ่งที่เคยเป็นปัญหาก็จะกลายเป็นคำตอบ จะมองเห็นโอกาสมากยิ่งขึ้น
3. ลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นชิน ข้อนี้ยากมากสำหรับมนุษย์ที่ถูกปลูกฝังมาด้วยสังคมทุนนิยม และระบบการศึกษาในปัจจุบัน ที่เข้าความมั่นคงปลอดภัย เราต้องพยายามเริ่มต้นทำสิ่งดีๆที่เรามองเห็นจากข้อ 2. ลงมือทำโดยไม่ต้องกลัวความล้มเหลว หากเรายังมีคุณสมบัติในข้อ 2. อยู่ เราจะไม่พบกับทางตันแน่นอน ทุกปัญหาของเราจะมีคำตอบอีกนับร้อยคำตอบให้เราเลือกก้าวเดินไป

4. สุดท้ายใช้ชีวิตให้มีความสุข จากข้อ 3. จะทำให้เรามีทรัพย์เพิ่มมากขึ้น จากข้อ 2. เราจะมองเห็นแต่โอกาส จากข้อ 1. เรามีมีทรัพย์มากมาย จงอย่าลืมว่าชีวิตนั้นแสนสั้น จงใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่ายึดติดกับ ทรัพย์ อย่ายึดติดกับ ยศถา ชื่อเสียง จงทำสิ่งที่อยากทำ ทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วจะได้รับความสุขกลับมา ร้อยเท่าพันทวี..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/589517

เขียน 30 Apr 2015 @ 10:00 ()


ความเห็น (0)