อนุทิน 140638 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจคนในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ "สื่อ"

จิตใจคนที่อ่อนแอ ย่อมพ่ายแพ้แรงกระตุ้นและปลุกเร้าจากสิ่งภายนอกที่มากระทบ

อายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เมื่อใดเราอ่อนแอ เมื่อนั้นก็ย่อมถูก "โจมตี"

สื่อพาให้เราโลภ สื่อพาให้เราโกรธ สื่อพาให้เราหลง เราคงจะไปปิดกั้นสื่อไม่ได้ เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมา โลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ แต่สิ่งที่เราจะทำได้ คือพัฒนาใจของตัวเองให้เข้มแข็ง มีเกราะป้องกันสิ่งภายนอกที่จะมากระทบ

กระทบแล้วก็ให้แล้วไป เห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าได้ยิน กินแล้วก็สักแต่ว่าได้กิน ให้สิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาเป็นแต่เพียง สักว่า ๆ เท่านั้น...

ทำอย่างไรจึงจะเข้มแข็ง ทำอย่างไรจะเกิดคำว่า "สักว่า ๆ" ในจิตในใจ

สมาธิ เป็นสิ่งที่สำคัญ คนเราถ้ามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจของเรากระทบกระเทือนได้

เขียน 22 Apr 2015 @ 11:28 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนากับการปฏิบัติธรรมครับ ถ้ารู้ทันกับกิเลสชนะแน่อบจ อะไรกระทบก็ไม่หวั่นไหว