อนุทิน 140448 - เพชรน้ำหนึ่ง

-1 เมษายน 2558 "วันข้าราชการพลเรือน"

-ในฐานะ"ข้าของแผ่นดิน" ขอนำเอาพระบรมราโชวาทของพ่อหลวง มาน้อมนำยึดถือปฏิบัติต่อไป

เขียน 02 Apr 2015 @ 16:03 () แก้ไข 02 Apr 2015 @ 16:03, ()


ความเห็น (0)