อนุทิน #140448

-1 เมษายน 2558 "วันข้าราชการพลเรือน"

-ในฐานะ"ข้าของแผ่นดิน" ขอนำเอาพระบรมราโชวาทของพ่อหลวง มาน้อมนำยึดถือปฏิบัติต่อไป

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)